Oznámenie

Týmto oznamujeme širokej verejnosti , že Mobilná ľadová plocha sa v areáli Tenisových kurtov už nebude inštalovať.
© 2023 | www.tenislubovna.sk