Tenisové kurty

V areáli sú k dispizicii 3 vonkajšie tenisové kurty - povrch antuka

 • rezerváciu hracieho času  realizujte:
    - on-line rezervačným systémom
    - telefonicky na čísle 0905 412 095  / v nevyhnutnom prípade aj na číslach 0907467510 , 0905489207 /
    - osobne v areáli kurtov na rezervačnej tabuli
 • pred hrou sa registrujte u služby v prevádzke šport bar Na kurtoch , kde po ukončení uhradite poplatok za prenájom kurtu v zmysle platného cenníka. Minimálna doba na prenájom je 1 hod.
 • pri hre je nutne používat vhodnu obuv, určenú na antuku
 • po hre je povinosť upraviť hraciu plochu škrabkou a kefou resp. sieťovačkou
 • športovcom je k dispozícii šatna , sprcha a soc. zázemie v prevádkovej budove šport bar Na kurtoch
65465465
© 2020 | www.tenislubovna.sk